Blenderownia

Blender praktycznie => Python, skrypty, pluginy i Blender Game Engine => Wątek zaczęty przez: Wookie w 16.10.2018 21:36:21

Tytuł: [Addon] Shaper
Wiadomość wysłana przez: Wookie w 16.10.2018 21:36:21
Cześć,

Przedstawiam addon który opracowałem aby ułatwić retopologię modeli powstałych z użyciem Marvelous Designera. Zasada działania pluginu bazuje na narzędziu "Transfer Attributes" z Mayi i umożliwia przeniesienie geometrii z jednego modelu na powierzchnię drugiego na podstawie współdzielonej przestrzeni UV przyspieszając tym samym retopologię modelu. Proces bazuje na poniższym tutorialu z wykorzystaniem Mayi: https://www.youtube.com/watch?v=VFAfqW0Zlqk&t=1s

Narzędzie oferuje 2 główne funkcje:

"Shape -> UV": Przenosi mapę UV z zaznaczonego obiektu na podstawie współdzielonej przestrzeni 3D obiektu aktywnego.
"UV -> Shape": Przenosi topologię zaznaczonego obiektu na powierzchnię obiektu aktywnego na podstawie współdzielonej przestrzeni UV.

Opcje dodatkowe:

Merge: usuwa podwójne wierzchołki pozostałe po projekcji geometrii.
Smooth: Wygładza topologię powstałą w wyniku działania narzędzia.

https://gumroad.com/l/WlEKi

(https://blenderartists.org/uploads/default/original/4X/7/7/b/77b3eaf97a3ca489cd2f78dfd9a5ca7dbea524fc.png)

(https://blenderartists.org/uploads/default/original/4X/e/e/5/ee51dab82f21e5cede154f3a5d04ca88e5059d94.gif)

Narzędzie to nie oferuje całkowitego zautomatyzowania procesu retopologii podobnie jak Zremesher, niemniej jednak daje pełną kontrolę nad ostateczną topologią modelu lowpoly i jest szybsze niż ręczna retopologia bezpośrednio na modelu High-poly.

Skrócony opis kroków przedstawionych we wspomnianym tutorialu z uwzględnieniem Blendera zamiast Mayi:
1. Export modelu high-poly z Marvelous Designera z zaznaczoną opcją UV przy exporcie,
2. Export modelu high-poly w postaci płaskiej reprezentacji mapy UV z zaznaczoną opcją UV przy exporcie (aby rozłożyć model do projekcji 2D: PPM na modelu -> "Reset 2D Arrangement"),
3. Import obu modeli do Blendera,
4. Utworzenie topologii modelu low-poly na powierzchni płaskiej wersji modelu highpoly reprezentującej wyspy mapy UV. Istotne jest aby oba modele dzieliły tą samą przestrzeń 3D. Dopuszczalne jest przybliżenie a graniczne wierzchołki modelu low-poly mogą wykraczać poza granice modelu high-poly, uzyskany w ten sposób rezultat będzie lepszy niż w przypadku gdyby wierzchołki znajdowały się wewnątrz granic wysp modelu high-poly.
5. Przeniesienie mapy UV z płaskiej wersji modelu high-poly na model low-poly. Aby to zrobić należy najpierw zaznaczyć rozłożony model high-poly, następnie dzielący tą samą przestrzeń model low-poly i kliknąć "Shape->UV" z panelu narzędzi w zakładce "Shaper"
6. Przeniesienie geometrii z modelu low-poly na model high-poly poprzez zaznaczenie w pierwszej kolejności modelu low-poly, następnie gotowego modelu high-poly którego kształt ma przyjąć model low-poly; kliknąć przycisk "UV -> Shape". Proces może potrwać kilka minut w zależności od poziomu złożoności modeli.